سياست خاورميانه اي فرانسه در دوره دوم رياست ماكرون ؛ اهداف ، اولويت ها و راهبردها

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك اروپا در خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

 

 

موضوع نشست ؛

 

سياست خاورميانه اي فرانسه در دوره دوم رياست ماكرون ؛ اهداف ، اولويت ها و راهبردها

 

 

با تحليل و وارسي ؛

 

دكتر بهزاد احمدي لفوركي ، دانش آموخته مطالعات اروپا و مدير گروه در مركز مطالعات خاورميانه

 

دكتر فرهاد فروغي ، كارشناس و دانش آموخته مطالعات اروپا

 

دكتر محسن جلالي ، كارشناس و دانش آموخته مسايل اروپا

 

 

دبير نشست ؛

 

دكتر سهراب سعدالدين، دانش آموخته مسايل اروپا و دبير گروه مطالعات اروپا

 

 

زمان ؛ چهارشنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠١ ، ساعت ١٨ تا ٢٠

 

لينك حضور و بحث ؛

 

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf