انتخابات ۲۰۲۲ کنگره امریکا: سناریوها برای روابط فرا آتلانتیکی- ایران‌ و خاورمیانه

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسي ملاحظات اروپا در خاورميانه با همراهي گروه بررسي استراتژيك آمريكا در خاورميانه برگزار مي كند؛

 

 

موضوع نشست تخصصي:

انتخابات ۲۰۲۲ کنگره امریکا: سناریوها برای روابط فرا آتلانتیکی- ایران‌ و خاورمیانه

 

با حضور و تحليل ؛

آقاي علی نظیف پور، کارشناس مسائل امریکا

 

مدير نشست ؛

دكتر سهراب سعدالدين، دبير گروه مطالعات اروپا

 

زمان: روز يكشنبه 25 ارديبهشت ساعت ١٦ تا ١٨

 

شيوه برگزاري ؛ حضوري

در اين نشاني: بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت ، مركز مطالعات خاورميانه