آبهاي مرزي ، پروژه داپ تركيه و پيامدهاي آن براي ايران

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات مسايل هیدروپلیتیك خاورميانه با همكاري انجمن هيدروپليتيك ايران برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

 

آبهاي مرزي ، پروژه داپ تركيه و پيامدهاي آن براي ايران

 

با حضور ؛

 

دكتر فريده محمدعليپور، عضو علمي گروه روابط بين الملل دانشگاه خوارزمي

 

دكتر مراد عدالت، پژوهشگر مساله آب در غرب آسيا

 

مدير نشست ؛

 

دکتر شهبازبگیان، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

 

 

زمان: يكشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠١ ساعت ١٨ تا ٢٠

 

لينك حضور و بحث ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf