تأثيرات جنگ روسيه - اوكراين بر بازار انرژي ايران

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات نفت، گاز و انرژي هاي نو پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

با همكاري انجمن ايراني مطالعات غرب آسيا برگزار مي كند ؛

 

موضوع

تأثيرات جنگ روسيه - اوكراين بر بازار انرژي ايران

 

با حضور:

دكتر عباس ملكي ، دانشيار سياستگذاري انرژي در دانشگاه صنعتي شريف

 

مدير نشست :

دكتر رحمت حاجي مينه، مدير گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو

 

 

زمان ؛ چهارشنبه ، چهارم خرداد ١٤٠١ ساعت ١٧ تا ١٩

 

شيوه برگزاري جلسه؛ حضوري

 

تهران ، بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت ، مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه