چالش هاي اقتصادي و اجتماعى تغييرات اقليمى در ايران

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات سياست و تمدن ايرانى برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

چالش هاي اقتصادي و اجتماعى تغييرات اقليمى در ايران

 

با حضور ؛

 

شهرام اتفاق،

پژوهشگر اقتصاد سیاسی محیط زیست

 

گيتى بهرامى،

هیات علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز

منوچهر فرج زاده،

استاد و مدیر گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

 

مدير نشست ؛

عارف مسعودى، مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی

 

زمان؛ دوشنبه ٩ خرداد ١٤٠١ ساعت ١٩ الى ٢٠:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛

مجازى

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf