سناريوهاي انتخابات ۲۰۲۲ كنگره امريكا و پيامدهاي آن بر معادلات فعلي ايران و خاورميانه

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسي ملاحظات اروپا در خاورميانه با همراهي گروه بررسي استراتژيك امريكا در خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

 

موضوع نشست:

سناريوهاي انتخابات ۲۰۲۲ كنگره امريكا و پيامدهاي آن بر معادلات فعلي ايران و خاورميانه

 

 

با حضور و تحليل ؛

آقاي علی نظیف پور، کارشناس مسائل امریکا

 

مدير نشست ؛

دكتر سهراب سعدالديني، دبير گروه مطالعات اروپا

 

زمان؛ روز چهارشنبه 11 خرداد ١٤٠٢                      ساعت ١٧- 18:30

 

لينك حضور و بحث ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf