لیبی بعد از قذافی: پویش های داخلی و نقش بازیگران بین المللی

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات مسايل مصر و شمال آفريقا برگزا رمي كند ؛

 

موضوع؛

لیبی بعد از قذافی: پویش های داخلی و نقش بازیگران بین المللی

 

با حضور و تحليل ؛

علی جمعه حسن فضیل، کاردار سفارت لیبی در ایران

 

مدير نشست:

دكتر سلطاني نژاد، مدير گروه مطالعات مصر و شمال آفريقا

 

زمان؛ چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٤٠١ ساعت ١٨

 

مكان؛ مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، بلوار كشاورز ، خيايان شهيد نادري ، شماره هشت