ژئوپوليتيك جنگ در اوكراين ؛ روسيه در تنگناي جغرافيا و منزلت

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك روسيه در خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

ژئوپوليتيك جنگ در اوكراين ؛ روسيه در تنگناي جغرافيا و منزلت

 

 

با حضور و سخنان :

دكتر آرش رئيسي نيا ، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و پژوهشگر روابط بين الملل

 

مدير نشست:

دكتر آرمينا آرم ، مدير گروه بررسي ملاحظات روسيه در خاورميانه

 

زمان ؛ سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨/٣٠

 

مكان ؛ بلوار كشاورز ، خ شهيد نادري ، شماره هشت ، مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه

 

توجه: نشست به صورت حضوری برگزار می شود.