پيامدهاي بحران اوكراين بر معادلات امنيتي - ژئوپليتيك آفريقا

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

با همكاري گروه مطالعات نظام بين الملل انجمن ايراني غرب آسيا برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

پيامدهاي بحران اوكراين بر معادلات امنيتي - ژئوپليتيك آفريقا

 

به روايت و تحليل ؛

دكتر محمد رضا دهشيري، استاد روابط بين الملل در دانشكده وزارت امور خارجه و سفير فعلي ايران در سنگال

 

مدير نشست ؛ دكتر رحمت حاجي مينه، مدير گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو

 

زمان ؛ شنبه 1 مرداد  ١٤٠١ ساعت ١٧ تا ١٩

 

 

مكان ؛ تهران ، بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت.