مدرسه مهارت پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

كارگاهِ شيوه هاي عملي - تجربيِ انتخاب موضوع ، نگارش و انتشار مقاله علمي در مجله هاي معتبر اروپا -امريكايي + شيوه هاي درستِ اخذ فاند و پذيرش

نوع مطلب: خبر

 

 

مدرسه مهارت پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

كارگاهِ شيوه هاي عملي - تجربيِ انتخاب موضوع ،

نگارش و انتشار مقاله علمي در مجله هاي معتبر اروپا -امريكايي + شيوه هاي درستِ اخذ فاند و پذيرش

 

با تدريس و راهنمايي عملي؛

دكتر علم صالح ، استاديار علوم سياسي در دانشگاه ملي استراليا

 

زمان؛ سه شنبه ٢٨ تيرماه ١٤٠١ ساعت: 10 صبح – 20:00

 

مكان؛ تهران ، بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت

 

شيوه برگزاري ؛ حضوري - مجازي

پژوهشگران مهمان فعلي مركز با واريز كردن ٨٥ هزار تومان   و  ساير علاقمندان به شركت در كارگاه با واريز مبلغ ٢٨٥ هزار تومان   به شماره

كارت 5859837007268762 يا به حساب شماره 112607765 ( بانك تجارت ) 

به نام آقايان سيد عبدالامير نبوي - قدير نصري ، و ارسال فيش واريزي به ايميل مركز

cmessq@gmail.com

 

مي توانند بصورت حضوري ( در مركز ) يا مجازي ( از طريق لينك ويژه )

در اين كارگاه شركت و گواهي كارگاه ١٠ ساعته را دريافت نمايند.

 

 

مدرسه مهارت پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه