تحليل مقايسه اي سياستگذاري كلان انرژي برق در ايران و كشورهاي حاشيه خليج فارس

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات نفت، گاز و انرژي هاي نو پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

با همكاري گروه نظام بين الملل انجمن ايراني مطالعات غرب آسيا برگزار مي كند؛

 

موضوع نشست ؛

تحليل مقايسه اي سياستگذاري كلان انرژي برق در ايران و كشورهاي حاشيه خليج فارس

 

با تحليل و سخن ؛

دكتر بهروز نامداري،

كارشناس ارشد انرژي و پژوهشگر مهمان پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

 

دكتر حسينعلي تقي تهراني،

پژوهشگر مهمان پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

 

مدير نشست ؛

دكتر گلاره رستگارنيا، دبير گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو

 

زمان ؛ سه شنبه ١١ مرداد ١٤٠١ ساعت ١٧

 

لينك حضور و بحث در نشست ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar