استراتژي امريكاي بايدن و چين در جهان عرب و تآثيرات آن بر معادله هند و آسياي شرقي

نوع مطلب: خبر

 

 

مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه به ابتكار مدير برنامه سياست خارجي چین برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

استراتژي امريكاي بايدن و چين در جهان عرب و تآثيرات آن بر معادله هند و آسياي شرقي

 

با ارايه ؛

دكتر جاگانات پاندا ، رييس مركز مطالعات امور هند - آسياي جنوبي در استكهلم

 

مدير نشست ؛

دكتر زكيه يزدان شناس، مدير برنامه سياست خارجي مصر در خاورميانه

 

زمان ؛ روز چهارشنبه ١٢ مرداد ١٤٠١ ساعت ١٨

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar