سلسله نشست های نواندیشی در جهان عربی- ایرانی

تخیل دینی: کارکرد، وظایف و نقش آن

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات روندهای فکری پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

سلسله نشست های نواندیشی در جهان عربی- ایرانی

 

نشست اول:

تخیل دینی: کارکرد، وظایف و نقش آن

 

سخنرانان:

بسام الجمل، عضو هیات علمی دانشگاه صفاقس تونس و رییس انجمن علمی حوزه تخیل اندیشی در جهان عرب

 

مدیر نشست:

محمد عثمانی ، پژوهشگر مهمان و عضو گروه روندهای فکری در پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

زمان: پنج شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۲۰ الی ۲۲

 

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar