تاملی بر پیشینه ی مناسبات ایران و آمریکا

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند:

 

تاملی بر پیشینه ی مناسبات ایران و آمریکا

با سخن و حضور

 

جان قزوینیان، مدیر اجرایی مرکز خاورمیانه در دانشگاه پنسیلوانیا

 

نویسنده ی کتاب : ایران و آمریکا تاریخ یک رابطه ۱۷۲۰-۲۰۲۰

 

 

دبیر نشست : عارف مسعودی، مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی

 

 

زمان : جمعه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰

 

لینک حضور و بحث:

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar