انتخابات ترکیه، چشم انداز، پیامدها

نوع مطلب: خبر

 

 

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا (گروه مطالعات ترکیه) برگزار می کند:

 


موضوع ؛

 انتخابات ترکیه، چشم انداز، پیامدهابا بحث و تحلیل :

دکتر اسدالله اطهری
پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عضو هیات علمی دانشگاه


عنوان: کردها و انتخابات ترکیه


آقای علی قائم مقامی،

کارشناس ارشد مسائل ترکیه


عنوان: تاثیر عادی سازی روابط ترکیه با ارمنستان و سوریه بر انتخابات ترکیه


 

مدیر نشست


دکتر مهدی لکزی،

دبیر گروه جامعه و سیاست ترکیه 

 

زمان: چهارشنبه 28 دی 1401 ساعت 19

این برنامه به صورت مجازی و از طریق لینک زیر برگزار می گردد؛

https://engage.shatel.com/b/gha-exo-7yq-pxs