سیمای ایران در نگاه عراقی ها ؛ با تمرکز بر نسل جدید

نوع مطلب: خبر

 

 

 

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به همراهی

موسسه مطالعات البیان و موسسه الرواق عراق برگزار می کند ؛

 

موضوع ؛

 

سیمای ایران در نگاه عراقی ها ؛

با تمرکز بر نسل جدید

 

با حضور و بحث ؛

دکتر علی طاهر الحمود مدير اجرایی مرکز البیان و دکتری جامعه شناسی

 

دکتر عدنان صبيح ثامر کارشناس امور احزاب شیعی و دکتری انسان شناسی

 

 

مدیر نشست ؛ دکتر اسلامی ، پژوهشگر ارشد در مطالعات عراق

 

 

زمان ؛ چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۵

 

مکان ؛ تهران ، بلوار کشاورز ، خ نادری ، پلاک هشت