فیلسوفِ زوال‌اندیش: تاملی در آراء استاد سیدجواد طباطبایی

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات سياست و تمدن ایرانی به همراه گروه روندهای فکریِ پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

به پاس ارج ‌نهادن به تلاش‌های پژوهنده‌ی سخت‌کوش اندیشه سیاسی ایران ، دکتر سیدجواد طباطبایی ، برگزار می‌کنند:

 

عنوان همايش:

فیلسوفِ زوال‌اندیش: تاملی در آراء استاد سیدجواد طباطبایی

 

با حضور و سخن ؛

 

استاد نصرالله پورجوادی، پژوهشگر ارشد فلسفه

دکتر احمد بستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدعلی میرموسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

دکتر شروین مقیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مالک شجاعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر ناصر سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی روزخوش، پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

دکتر امیر مازیار، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

 

دبیر علمی همایش:

دکتر عارف مسعودی، مدیر گروه سياست و تمدن ایرانی ، پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

دکتر مختار نوری، مدیر گروه روندهای فکری ، مرکز مطالعات پیشرفته خاورمیانه

 

همراه با پرسش حاضرين و مباحثه بين اعضاي پنل

 

زمان: چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۶

مکان: بلوار کشاورز- خیابان نادری- پلاک هشت ، پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه