منابع آبی ایران در دو حوزه شرقی ( هیرمند) و غربی ( ارس) در چه وضعیتی است؟

چشم انداز منابع آب ایران در سال ۱۴۰۲

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه مطالعات پیشرفته هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند ؛

 

موضوع همایش ؛

چشم انداز منابع آب ایران در سال ۱۴۰۲

 

پرسش کلیدی همایش ؛ منابع آبی ایران در دو حوزه شرقی ( هیرمند) و غربی ( ارس ) در چه وضعیتی است؟

 

سخنرانان ؛

 

دکتر آذر زرین، دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

عنوان سخنرانی: تحلیل وضعیت اقلیمی ایران و چشم انداز آینده آن

 

 

مهندس عبدالله فاضلی فارسانی،

 

معاون حفاظت ، بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرق شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

عنوان سخنرانی: وضعیت آبی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی­ - چالشها و راهکارها

 

مهندس جبار وطن فدا ، مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک، وزارت نیرو

 

مهندس هوشنگ غلامی،رئیس گروه رودخانه های مرزی شمال غرب، وزارت نیرو

 

دکتر فریبا آوریده، رئیس گروه رودخانه های مرزی شرق و شمال شرق، وزارت نیرو

 

عنوان سخنرانی مشترک سه سخنران: همکاری ها و چالش ها در رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک

(رودخانه ارس و هیرمند)

 

 

مدیران همایش: دکتر حسین ربیعی و دکتر الهام پیشداد

( مدیر و دبیر گروه مطالعات پیشرفته هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی خاورمیانه)

 

زمان: شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ الی 18:30

 

 

جهت استحضار نشست به صورت ترکیبی ( حضوری و مجازی)

در مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می شود :

مکان: تهران ، بلوار کشاورز ، خ نادری ، پلاک هشت.

 

 

لینک مشارکت مجازی ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar