آیین رونمایی از یکصدو دهمین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه

نوع مطلب: خبر

 

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

آیین رونمایی از یکصد و دهمین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه

 

با حضور و سخن ؛

به ترتیب حروف الفبا

 

دکتر حمید احمدی، سردبیر فصلنامه و پژوهشگر ارشد مرکز

دکتر حسین دهشیار، پژوهشگر ارشد مرکز و ناظر علمی گروه مطالعات امریکا

دکتر محمد کاظم سجادپور، عضو تیم مشاوران فصلنامه و استاد دانشکده روابط بین الملل

آقای ماشاالله شمس الواعظین، استاد پیشکسوت روزنامه نگاری حرفه ای و مشاور عالی مرکز

دکتر مجتبی مقصودی، موسس انجمن علمی علوم سیاسی ایران و انجمن علمی صلح

دکتز سید عبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد مرکز و رییس هیأت تحریریه فصلنامه

دکتر قدیر نصری ، سردبیر مهمان فصلنامه خاورمیانه ؛ شماره ۱۱۰

 

زمان: دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ الی ۲۰

مکان ؛ بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت