المپیاد بین المللی خاورمیانه شناسی

نوع مطلب: خبر

 

 

 

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند ؛

المپیاد بین ا لمللی خاورمیانه شناسی

زمان ؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۲

جزییات برگزاری ، بزودی در سایت و کانال مرکز اعلام می گردد

@imessiran

https://www.cmess.ir/