رونمایی و وارسیِ کتاب

جنگ دوم قره باغ ؛ ریشه ها و پیامدها

نوع مطلب: خبر

 

 

 

پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می کند؛

 

رونمایی و وارسیِ کتاب ؛

جنگ دوم قره باغ ؛ ریشه ها و پیامدها

 

با حضور و سخن ؛

دکتر جهانگیر کرمی ، دانشیار دانشگاه تهران

دکتر سالار سیف الدینی، جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امین پرتو ، پژوهشگر ارشد بررسی های استراتژیک و عضو هبآت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

پرسشگر:

دکتر قدیر نصری

 

زمان و مکان ؛ سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ در مرکز مطالعات خاورمیانه

( بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت)