آورده ها و دشواره های طالبان در افغانستان

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات افپاک پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

به مناسبت دومین سالگشت حکمرانی طالبان بر افغانستان برگزار می کند؛

 

موضوع سخن و گفت و گو؛

آورده ها و دشواره های طالبان در افغانستان

با حضور:

محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره

محسن اسلام زاده، مستندساز

فاطمه اشرفی، رئیس هیات مدیره انجمن حامی

دکتر مجتبی نوروزی، پژوهشگر و کارشناس مسائل افغانستان

دکتر بهرام زاهدی، کارشناس مسائل افغانستان

پرسشگر:

دکتر محمد تقی جهانبخش، کارشناس مسایل و تحولا ت افغانستان

 

زمان و مکان: دو شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ در مرکز مطالعات خاورمیانه ( بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت)