گفتگو با دکتر همایون کاتوزیان

هزار سال هجویه نویسی در ادبیات فارسی

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات سیاست خارجی و تمدن ایرانی برگزار می کند:

 

عنوان نشست:

هزار سال هجویه نویسی در ادبیات فارسی

 

گفتگو با :

دکتر همایون کاتوزیان، استاد مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد

 

دبیر نشست:

دکتر عارف مسعودی، مدیر گروه سیاست خارجی و تمدن ایرانی

 

زمان: جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰ / ۱۹

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar