روابط ایران و‌ترکیه و تاثیر آن بر حوزه قفقاز جنوبی و فلسطین

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات ترکیه پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه،

دپارتمان مطالعات ترکیه انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

 

موضوع:

روابط ایران و‌ترکیه و تاثیر آن بر حوزه قفقاز جنوبی و فلسطین

 

با حضور و مباحثه :

 

فهیم تاشکین

روزنامه نگار و پژوهشگر

مرزها و امکانات مشارکت ایران و ترکیه

 

رأفت باللی

نویسنده و روزنامه نگار

آنکارا -تهران: همکاری و رقابت

 

سیدعلی قائم مقامی

کارشناس ارشد مسائل ترکیه

توسعه روابط ایران و ترکیه عامل همبستگی در منطقه پنج دریا

 

مدیر نشست:

هانیه پناهلو

دبیر دپارتمان مطالعات ترکیه انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا

 

مترجم:

دکتر حامدعظیمی

عضو انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا

 

زمان:

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰

به صورت مجازی در لینک زیر:

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/iawas