درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران

نوع مطلب: خبر

گروه مطالعات ایران پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می کند؛

 

 

 گفت و گو در باب نکته ها و محتوای کتابِ ؛ 

درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران / اثر دکتر ناصر سلطانی 

 

 با حضور و سخن ؛ 

 دکتر ناصر سلطانی / از دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب 

 

دکتر فردین مرادخانی دانشگاه همدان 

 

 دکتر حسن وکیلیان / دانشگاه علامه طباطبایی 

 

مدیر نشست: دکتر عارف مسعودی 

 

زمان ؛ پنج شنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۶:۳۰ 

 مکان ؛ بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت.