دوره پژوهشگری مهمان یکساله در مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نوع مطلب: خبر

اطلاعیه ؛
به اطلاع علاقمندان به طی دوره پژوهشگری مهمان یکساله در مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می رساند؛

🔺 پژوهشگران مهمان فعلی به شرط تمدید عضویت ، می توانند به فعالیت علمی پژوهشی خود ادامه دهند.

 

🔺 تمایز این دوره با دوره های قبل این است که صرفا دانشورانی که مهارت خاصی ( مانند توان ترجمه با مکالمه به زبان ها، اثر و نگارش حرفه ای ، تجارب میدانی ، تحصیل و تدریس در دانشگاه یا مراکز علمی معتبر ، گواهی استعداد درخشان و معرفی از سوی استادان سرشناس ) دارند ، دعوت به همکاری می شوند. هدف از این محدودسازی عضویت دانشوران ، سازماندهی شایسته ، آموزش حرفه ای و ارایه خدمات متناسب و مطابق شأن دانشوران عزیز است.

 

🔺 هدفگذاری و برنامه این است که انشاالله بتوانیم خاورمیانه شناسی را به رشته ای علمی و تخصصی بدل نموده ، اعضا و گروههایی را تربیت ،تأسیس ، سازماندهی و معرفی کنیم که به معنای واقعی کلمه ، متمایز و حرفه ای بوده ، محل رجوع خاورمیانه پژوهان ، سیاستگذاران و موسسات علمی - تجاری باشند.

 

🔺مدارک و وجه پرداختی دانشورانی که به هر دلیلی پذیرفته نمی شوند عودت داده خواهد شد.