آمریکا

تعداد 225

بازیگران عرب تجدید نظر طلب

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۸ خرداد ۱۳۹۱

قدرتهای غربی و دوستان عرب آنان در منطقه بر خلاف گذشته که در طلب حفظ وضع موجود بودند حالا به بازیگران تجدید نظر طلبی تبدیل شده اند که در دوران نزاع ایدئولوژیک کمتر کسی تصور آن را می نمود.

ارتقاء جایگاه بازیگران طرفدار غرب

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

آمریکا و دوستان غربی امروزه با هزینه کمتر به دستاوردهای فزونتری در منطقه دست یافته اند و از این امکان برخوردار شده اندکه با فشار بیشتر بر بازیگران منطقه ای سیاست خود را اعمال کنند.

مبارزات درون حزبی و تفرق گرایش اقتصادی

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

در نهایت با وجود تلاش فراوان فعالین حزبی و شوق و شور بدنه محافظه کار حزب کاندیدایی به نمایندگی از حزب جمهوریخواهان انتخاب شد که دغدغه های اقتصادی را محور مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است.

راهبرد آمریکا در قبال انقلاب های عربی

نویسنده: اسماعیل اقبال  |   ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

بنظر می رسد که مواضع آمریکائی ها در قبال انقلاب های عرب صرفاً تاکتیکی بوده و راهبرد آمریکا در این مرحله ادامه همان راهبرد دهه های گذشته آن می باشد.

میت رامنی و ضرورت بسیج حزبی

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

آنچه محققاً تاثیر فزاینده در تعیین نتایج انتخابات 6 نوامبر 2012 خواهد داشت میزان توفیق یا شکست میت رامنی در این رابطه است.

اوباما و افزايش قيمت جهاني نفت

نویسنده: مریم پاشنگ  |   ۲۰ اسفند ۱۳۹۰

به نظر مي رسد بين اهداف سياست خارجي آمريكا و اهداف اقتصادي اين كشور به ويژه در مورد تامين امنيت انرژي كه ماهيت چندگانه اي دارد، هماهنگي لازم وجود ندارد.

آمریکا و پذیرش واقعیت طالبان

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

آمریکائیان واقعیت طالبان را پذیرا شده اند چرا که طالبان گزینه ای جز احتمال پیروزی را برای خود ترسیم نمی سازند.