سلمان صادقی زاده

سلمان صادقی زاده

سلمان صادقی زاده پژوهشگر ارشد مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای صادقی زاده مطالعات ایران و قدرت های بزرگ و مسائل خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی ایشان عبارتند از: "بررسی علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی"، با همکاری دکتر احمد نقیب زاده، ( فصلنامه سیاست)؛ " انقلاب های بزرگ قرن بیستم از منظر تمدن شناختی" اثر یوروسلاف کرچکی (ترجمه مقاله).

salmansadeghi@gmail.com


تعداد 2

پایان نظامی داعش به معنای پایان فلسفی آن نیست

نویسنده: سلمان صادقی زاده | ۸ آذر ۱۳۹۶

شكست نظامی داعش تنها جسد این پدیده را از میان برده و شبح آن همچنان برفراز گیتی در انتظار احضاری دیگر خواهد ماند. مگر آنكه مبانی و مبادی فلسفی آن كه با ابزار استنباط ظاهرگرایانه فقهی تسلیح می شود، به فراموشی سپرده شود و یا به نوعی استحاله شود.

تحلیلی ساختاری از انقلاب های عربی

نویسنده: سلمان صادقی زاده | ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

بنا بر رویکرد ساختاری، تحولات اخیر جهان عرب را باید در قالب فرایند های کلان جهانی شدن، عصر ارتباطات و گسترش الگوهای حاکم عملی و سیاسی با جوهره ای مدرنیستی تبیین نمود.

بیوگرافی