اصغر  حسنوند

اصغر حسنوند

اصغر حسنوند پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی آقای حسنوند مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله «ترامپ، علیه نسل سوم حقوق بشر»، ( روزنامه اعتماد، 9 مرداد1396).