افسانه رشاد (دبیر گروه مطالعات راهبردی)

افسانه رشاد (دبیر گروه مطالعات راهبردی)

 افسانه رشاد پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم رشاد مطالعات راهبردی ، سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه می باشد.


نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده اند. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از مقالات «آماد و پشتیبانی در عصر جدا سازی حوزه های ژئوپلیتیکی» ، «هویت و چالش‌های سیاسی نوظهور در امریکا» فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره 26. «رشد صهیونیسم ستیزی در غرب، زمینه ها و دلایل»، فصلنامه مطالعات فلسطین، بهار 1394. «شاخص ها و کارکردهای قدرت نرم در فرایند سیاست خارجی و امنیت ملی ج.ا. ایران(1389-1357)»، نامه دفاع،  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره چهارم، كتاب «امنيت منطقه‌اي در شرايط آشوب ، دولت قوی یا منطقه قوی»


تعداد 2

هویت و چالش‌های سیاسی نوظهور در امریکا

نویسنده: افسانه رشاد (دبیر گروه مطالعات راهبردی) | ۴ مرداد ۱۳۹۹

فوکویاما کتاب «هویت» را در نقد اندیشه پایان تاریخ خود به رشته تحریر در آورد. هدف اصلی فوکویاما از نگارش این کتاب، نقد سیاست های اجتماعی و اقتصادی ترامپ بوده است .فوکویاما به این موضوع اشاره دارد که نگارش کتاب هویت ،ضرورت اجتناب ناپذیر درک معادله سیاست و قدرت در دوران ترامپ می باشد. سیاست هویتی ترامپ، لیبرال دموکراسی امریکا را هدف قرار داده است

معرفي كتاب « امنيت منطقه‌اي در شرايط آشوب ، دولت قوی یا منطقه قوی »

نویسنده: ابراهیم متقی افسانه رشاد (دبیر گروه مطالعات راهبردی) | ۱۶ تیر ۱۳۹۹

کتاب «امنیت منطقه‌ای در شرایط آشوب: دولت قوی یا منطقه قوی» نوشته زهره پوستین‌چی و ابراهیم متقی، به امنیت در خاورمیانه، گروهک تروریستی داعش و امنیت داخلی ایران می‌پردازد. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران منتشر شده است.

بیوگرافی