آذین صحابی

آذین صحابی

آذین صحابی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی مسائل استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. حوزه مطالعاتی نامبرده ایران و مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

خانم صحابی مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: کتاب «سیاست خارجی ایاالت متحده در آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر: رهیافتی نوین از لیبرالیسم»،( انتشارات فرهیختگان دانشگاه، 1396) ترجمه کتاب: «سیاست همسایگی اتحادیه اروپا» ، (مجموعه مقالات درباره سیاست همسایگی اتحادیه اروپا، «انتشارات مرکز شورای راهبردی خارجی مقام معظم رهبری 1399)

مقالات: «سیاست ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی دوران بوش و اوباما»، (مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397)؛ «آمریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما »، (فصلنامه روابط خارجیپ، زمستان 1396، شماره 36)؛ «جنگ رسانه‌ای: عرصه‌ای برای قدرت نمایی هوشمندی سیاه»، در «کتاب مجموعه مقالات پیرامون ماهیت، ابعاد و آینده داعش»، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهار ۱۳۹۹)

azinsahabi2011@gmail.com