اشکان یوسفی

اشکان یوسفی

 

اشکان یوسفی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته آینده‌ پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسایل آینده پژوهی در غرب آسیا است.

آقای یوسفی مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«مقاله نقد مبانی فلسفی میان رشته آینده‌نگاری راهبردی به مثابه یک علم انسانی و اجتماعی نوین»، (دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، سال 1399)؛ «بررسی تأثیر مؤلفه‌ های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر آیندة امنیت ملی ج.ا.ایران» (فصلنامه راهبرد دفاعی، سال انتشار 1398)

 

ashkanyousefi90@gmail.com