سحر تقی پور

سحر تقی پور

سحر تقی پور دستیار برنامه «پژوهشگران مهمان» در پژوهشکده مطالعات خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد. حوزه مطالعاتی خانم تقی پور مسائل خاورمیانه و مطالعات ترکیه است

 
نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده اند. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "به قدرت رسیدن اسلامگرایان و تاثیر آن بر روند روابط ترکیه-اسرائیل: ۲۰۰۲-۲۰۱۰"، ( در کتاب ترکیه شناسی)؛ "بررسی میزان توسعه انسانی در ایران و ترکیه با توجه به نظریه توسعه انسانی :۱۹۹۰-۲۰۱۰"، ( پژوهش های سیاسی و بین المللی، دانشگاه آزاد واحد تاکستان، زمستان ۱۳۸۹)؛ معرفی کتاب  "تولد یک رهبر"، ( پژوهش های سیاسی و بین المللی، دانشگاه آزاد واحد تاکستان، زمستان ۱۳۸۹).


تعداد 4

مواضع ترکیه در قبال داعش

نویسنده: سحر تقی پور | ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

گفته می شود ترکیه، عربستان سعودی و قطر از حامیان اصلی این گروه تروریستی هستند، حتی کمک های ترکیه بسیار گسترده تر می باشد. افرادی که از نقاط مختلف دنیا برای پیوستن به داعش می آیند ابتدا در آنکارا و استانبول گردهم آمده سپس به راحتی از مرز عبور می کنند. این عبور بدون مانع، مساله مهمی است. کمک های ترکیه در زمینه لجستیکی نیز کاملا مشهود بوده است.

چالش هاى گفتمان سكولاريسم در تركيه

نویسنده: سحر تقی پور | ۲ تیر ۱۳۹۳

در مجموع تعارض بین سکولاریسم و اسلام گرایی هنوز مساله اساسی در سیاست ترکیه است. بنابراین باید برای فهم قرائت ترک از سکولاریزاسیون به عنوان فراگردی حاصل عملکرد علمی و اقتصادی و دیگر نیروهای متحول کننده جامعه و سکولاریسم ناشی از یک ایدئولوژی سیاسی و ترسیم کننده شیوه نوینی از زندگی سکولار تمایز قائل شد. نوع سکولاریسم امروز ترکیه با سکولاریسم فرانسوی و امریکایی آن متفاوت است زیرا هدف آن بیش از آنکه جداسازی دین و سیاست باشد مهار دین است.

ترکیه و بحران سوریه

نویسنده: سحر تقی پور | ۲۸ آذر ۱۳۹۱

روابط سوریه و ترکیه تحت تأثیر بلند پروازی های ترکیه، کشمکش های فرقه ای و وابستگیهای قومی قرار گرفته است.

بیوگرافی