علی خالندی

علی خالندی

علی خالندی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد. حوزه مطالعاتی ایشان روندهای فکری خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: «تبیین پاتوس جهت شناخت حیث التفاتی پوئتیک»، (حکمت و فلسفه، سال سیزدهم، شماره 4، زمستان 96)؛ «علی شریعتی، ملاقاتی این بار متفاوت» (نگارستان اندیشه، 1396)، «فراسوی شریعتی: مدرنیته، جهان­وطنی و اسلام در اندیشه سیاسی ایرانی» (نگارستان اندیشه، 1396)، «از هزمنوتیک به سیاست رهایی بخش» (نشر آگه، 1398)؛ «همگام با مطالعات توسعه» (نهادگرا، 1399).


تعداد 1

چالش­های فراروی توسعه در کشورهای کم­ توسعه

نویسنده: علی خالندی | ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

چرا ما توسعه پیدا نمی­ کنیم؟ چرا نقشه­ های راه منتهی به توسعه­ مان ناپیموده می­ مانند؟ چرا آزموده­ های محتوم به ناکامی را مکرراً می­ آزماییم و هربار نیز از درجه­ ی صفر توسعه می­آغازیم؟ آیا این تقدیر ماست و ناکامی را در ناصیه ­مان نوشته ­اند؟ آیا ما ذاتی لایتغیر داریم که با توسعه جور درنمی­ آید؟

بیوگرافی