محمد تقی بازگرد

محمد تقی بازگرد

محمدتقی بازگرد، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی ملاحظات استراتژیک روسیه در خاورمیانه می باشد. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس می باشد.حوزه مطالعاتی نامبرده روسیه و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: «راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین»، (فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی-پاییز و زمستان 1395) «عوامل ژئوپلیتیکی منازعه میان قدرت­های بزرگ در دوره پساجنگ سرد»، (فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شماره 4 پاییز 1398)

mohamad.bazgard@gmail.com