محمد حسین دانشفر

محمد حسین دانشفر

محمدحسین دانشفر، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه نفت، گاز و انرژی های نو  می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی است. حوزه مطالعاتی نامبرده انرژی و مسایل خاورمیانه است.

آقای دانشفر کتاب و مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

تألیف کتاب « اصول مهندسی مخازن گاز»، ( نشر جهان کتاب، سال 1390 )،« مهندسی مخازن »، (نشر جهان کتاب، سال 1391 )، تألیف و گردآوری کتاب «راه نفت»، (انتشارات فرهنگ مانا سال 1396)؛ مقاله «تعیین اقدامات اولویت دار در دانش بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی»،( فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 1396)؛ « بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز»، (فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، 1396 )؛ « مدل پیشنهادی تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه های فزاینده اقتصادی»، (همایش ملی صندوق توسع ملی، 1395)

 

mhdaneshfar@gmail.com