محمد رضا بهادرخانی

محمد رضا بهادرخانی

محمدرضا بهادرخانی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشگر است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسایل آمریکا در خاورمیانه است.

آقای بهادرخانی مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

مقاله « الگوی رفتاری عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا و تاثیر آن بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بحران یمن)» ، (فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 1397) ، «تحول در مفهوم نظم بین الملل»، (فصلنامه راهبرد 1396)، «اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز»، (پژوهش های راهبردی سیاست، 1393)

mohammadbahador66@yahoo.com