صادق بوستانی

صادق بوستانی

صادق بوستانی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی - ژئوپلیتیک است. حوزه مطالعاتی آقای بوستانی مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

آثار پژوهشی وی که اخیرا منتشر شده اند به شرح زیر می باشد:

  1. دارای مقاله علمی پژوهشی با عنوان ژئوکالچر انقلاب اسلامی ایران و نقش آفرینی آن در سیاست منطقه ای و جهانی
  2. دارای مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی تحول نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی
  3. دارای مقاله همایشی با عنوان چالش های گذار به امنیت پایدار در افغانستان و پیامد های آن بر کانون تلاقی این کشور در شرق ایران
  4. دارای مقاله تحلیلی با عنوان بررسی حمله تروریستی چابهار از منظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی و درج در سایت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
  5. دارای مقاله تحلیلی با عنوان بررسی تحولات داخلی عراق همزمان با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و درج در سایت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

sadeqhboostani@yahoo.com