ابوالفضل بازرگان

ابوالفضل بازرگان

ابوالفضل بازرگان، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه می باشد.  وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی نامبرده امنیت بین الملل و مسائل خاورمیانه است.

آقای بازرگان دارای کتاب و مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

کتاب؛ «نو واقع گرایی در خاورمیانه»، ناشر: سنجش و دانش، 1396؛

مقاله: «ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، 1397؛ «برجام و نظریه بازی ها»، فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست، دانشگاه تهران، 1398؛ «حمله آمریکا به عراق: شکست دولت سازی و گسترش تروریسم (2016-2003)»، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، 1396.


تعداد 2

سفر بایدن به عربستان : لزوم سرعت بخشیدن به گفتگوهای بغداد بین تهران و ریاض

نویسنده: ابوالفضل بازرگان | ۲۵ تیر ۱۴۰۱

ماه ها است که درباره اهمیت سفر بایدن به منطقه مطالب بسیار زیادی نوشته شده است. روز گذشته جو بایدن مقاله ای را در واشنگتن پست مبنی بر " چرا می خواهم به عربستان سعودی سفر کنم " منتشر کرد که نکات بسیار قابل توجهی را در برداشت که با توجه به شرایط داخلی آمریکا و وضعیت جدید نظم بین المللی به بررسی اهمیت این سفر و فرصت ها و چالش های آن برای جمهوری اسلامی ایران می پردازیم

پرونده ای در جنگ روسیه - اوکراین

نویسنده: سید محسن (ميلاد) مصطفوی (مدیر گروه) عبدالعزیز مولودی ابوالفضل بازرگان | ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

بحران اوکراین فارغ از اینکه اتفاق خوشایند و یا ناراحت کننده ای باشد، چرا که جنگ همراه امری قبیح و نا پسندیده ای است، این بحران نشان از تغییر و تحولات مهمی در نظم بین المللی دارد که ما قبل از موضع گیری نسبت به آن، نیاز داریم فهم دقیقی از آن داشته باشیم تا فرصت و چالش های پیش رو را برای تامین منافع ملی خود بشناسیم.

بیوگرافی