پرهام پوررمضان

پرهام پوررمضان

پرهام پوررمضان، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی آقای پوررمضان هیدروپلیتیک و مسایل خاورمیانه می باشد.

آثار علمی آقای پوررمضان به شرح زیر است:

1. «نگاهی به انقلاب ایران ». 1399، اندیشکده روابط بین الملل


تعداد 1

ترکیه از شرق تا غرب ، سیاست خارجی ترکیه به کدام سو میرود ؟

نویسنده: سید محسن (ميلاد) مصطفوی (مدیر گروه) عبدالعزیز مولودی پرهام پوررمضان میکائیل سانیار | ۹ شهریور ۱۴۰۱

نام پرونده ویژه تابستان 1401 گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه را «ترکیه از شرق تا غرب ، سیاست خارجی ترکیه به کدام سو میرود؟ » انتخاب کردیم و آن به دلیل نقش فعال و پررنگ ترکیه در سال 2022 در عرصه بین الملل و منطقه ای بوده است . در همین ابتدا بهتر است که پاسخ اصلی سوال این مقاله را داد؛ سیاست خارجی ترکیه به کدام سو می رود ؟ مشخصا به سمت تامین حداکثر منافع ملی این کشور در عرصه بین الملل حتی اگر آن را جمع اضداد بنامیم .

بیوگرافی