اعتماد باقری

اعتماد باقری

اعتماد باقری، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  نفت، گاز و انرژی های نو  است.  وی دانش آموخته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم است.  حوزه مطالعاتی آقای باقری مسائل امنیت انرژی در خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- «ارزیابی عملکرد اوپک در بازار جهانی انرژی در 61 سالگی»، ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 19، شهریور 1400؛

- «گسترش روابط ج.ا. ایران با عربستان سعودی، و کشورهای حاشیه خلیج فارس در آینده با تأسی از انسجام درونی اوپک»، ماهنامه علمی اکتشاف و تولید، اردیبهشت 1398