سعید  چهرآزاد

سعید چهرآزاد

 سعید چهرآزاد، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه فن آوری و حکمرانی  است.  وی مقطع فوق دکتری روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.  حوزه مطالعاتی نامبرده هوش مصنوعی و روابط بین الملل و سیاست خارجی ایران است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- تالیف و چاپ کتاب "جرج بوش، اوباما و مسئله حقوق بشر در خاور میانه"؛

- مقالات: « واکاوی ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه»،

- « تکنوکراسی فناورانه: بازنمایی نظری «دیپلماسی علم و فناوری» در زمانه اپیدمی کرونا»؛

- « کاربست دیپلماسی علم و فناوری در روابط بین الملل»