هدی بخت

هدی بخت

هدی بخت، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  جامعه و سیاست عراق می باشد. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. حوزه پژوهشی نامبرده مسائل خاورمیانه است.

وی مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.