محمود سریع القلم

محمود سریع القلم

 

محمود سریع القلم رئیس اسبق پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر سریع القلم سیاست خارجی ایران، مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل است.


تعداد 2

آفات خاورمیانه شناسی در ایران

یادداشت اختصاصی دکتر محمود سریع القلم برای افتتاحیه پژوهشگران مهمان در سال 1400

نویسنده: محمود سریع القلم | ۲۹ آبان ۱۴۰۰

مقاله اختصاصی دکتر محمود سریع القلم، رئیس اسبق پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و استاد دانشگاه شهید بهشتی به نشست افتتاحیه پژوهشگران مهمان

مبانی خاورمیانه شناسی به قلم دکتر محمود سریع القلم

نویسنده: محمود سریع القلم | ۶ اسفند ۱۳۹۹

کلیدی ترین مفهوم در شناخت وضعیت نابسامان خاورمیانه / شمال آفریقا، مفهوم Nation-State است. تقریبا در این منطقه، هیچ کشوری Nation-State نیست. ویژگی که محصول سیاسی مدرنیته است و به همه کشورهای جهان تسری پیدا کرده است. دولت - ملت یعنی نیروها و فراکسیون های سیاسی و اجتماعی در مورد اهداف و جهت گیری های کشور به اجماع پایدار دست یافته اند.

بیوگرافی