فلوریدا : تخته پرشی برای انتخابات ماه نوامبر

قطار انتخابات درون حزبی در بین کاندیداهای جمهوریخواه سرانجام به فلوریدا رسید. این انتخابات از اهمیت فراوانی برخوردار بود، با توجه به اینکه سه انتخابات آیوا، نیوهمشایر و کارولینای جنوبی سه پیروز متفاوت را به صحنه آورد اهمیت فلوریدا به شدت ارتقاء یافته بود. رای دهندگان حزب جمهوریخواه در ایالت آیوا با توجه به اینکه اکثراً مذهبی بودند نتایج رای آنان نمی توانست محک تعیین کننده برای متناسب ترین کاندیدای جمهوریخواه باشد. از نقطه نظر ارزشی ماهیت کمتر صنعتی، رای دهندگان این ایالت نمی توانستند برش و نمونه از رای دهندگانی که در روز انتخابات عمومی در ماه نوامبر سال 2012 به پای صندوقهای رای می روند محسوب شوند.
 

 انتخاب ریک سنتورم یکی از محافظه کارترین کاندیداها بوسیله رای دهندگان در این ایالت به وضوح بیانگر واقعیت عدم هم شکلی و تناسب بین این ایالت و ایالات مهم و تعیین کننده باید به حساب آید. ایالت نیوهمشایر پیروزی را نصیب میت رامنی کرد که هر چند پیروزی قاطعی بود اما باز هم نمی توانست ماخذ و معیار خوبی برای این باشد که فرد پیروز از قابلیت برای شکست باراک اوباما برخوردار است. از نظر جمعیتی رای دهندگان جمهوریخواه در این ایالت بیش از اندازه سفید پوست هستند. در کشوری که در پرجمعیت ترین ایالت آن بیش از پنجاه درصد جمعیت غیر سفید هستند صرف پیروزی در آن به هیچ روی به معنای ظرفیت برای کسب آرای رای دهندگان غیرسفید پوست نمی باشد. 
 

نوت گینگریج که پیروز کارولینای جنوبی گردید هر چند که سطح بالایی از توانایی ذهنی و ظرفیت مباحثه و گفتگو و تسلط بر موضوعات مورد توجه رای دهندگان را به نمایش گذارد به جهت آنکه درصد بالایی از مردم نگاه منفی به او دارند بسیاری از رهبران حزب جمهوریخواه را به این باور سوق داده است که او بدترین گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری می باشد. با توجه به این نکات بود که اهمیت فراوانی به انتخابات در ایالت فلوریدا اعطا گردید. اولین واقعیت انتخاباتی در امریکا این است که حزب جمهوریخواه تنها در صورتی از شانس شکست دادن باراک اوباما در ماه نوامبر می تواند برخوردار باشد که کاندیدای این حزب پیروز در این ایالت گردد. با توجه به محاسبات انتخاباتی بدون فلوریدا عملاً غیر ممکن است که جمهوریخوهان به کاخ سفید راه یابند. فلوریدا شرط لازم برای پیروزی در انتخابات عمومی در ماه نوامبر است. 
 

واقعیت دیگر این بود که فلوریدا از نظر ترکیب جمعیتی، ویژگی های اجتماعی، معادلات ارزشی و ماهیت حیات اقتصادی یک برش وشاخص مناسب از جامعه انتخاباتی آمریکا می باشد. کاندیدایی که در این ایالت پیروز شود نشان می دهد که از توانایی برای جلب رای دهندگان کشور در انتخابات عمومی برخوردار است. ریک سنتورم و نوت گینگریچ خود را در چارچوب ارزشهای محافظه کار برای رای دهندگان ایالت فلوریدا مطرح کردند. ران پال به عنوان یک آزادی گرا پا به صحنه گذاشت. میت رامنی در مناظره انتخاباتی در آگهی های تبلیغاتی تلاش کرد خود را به عنوان کاندیدایی معرفی کند که متناسب با ارزش های اکثریت مردم این ایالت یک میانه رو تلقی شود. برای همگان محرز است که با توجه به تداوم وفاداری دمکرات ها به باراک اوباما تنها راه پیروزی جمهوریخواهان در کنار تضمین حضور پایگاه حزبی یعنی محافظه کاران درانتخابات عمومی کسب اکثریت آرای مستقل هاست که اکثراً میانه رو می باشند. 
 

 میت رامنی با 36درصدی آرا پیروز انتخابات فلوریدا گشت و موفق شد رقیب اصلی خود یعنی نوت کینگریج را با تفاوت 14درصدی آرا شکست دهد. آرای پائینی که ریک سنتورم و را ن پال بدست آوردند یعنی 13درصد و 7درصد نشان داد که حضور اینان از این مرحله به بعد عملاً بی معنی و فاقد وجاهت است. پیروزی میت رامنی که تاکنون دومین پیروزی قاطع او در چهار انتخابات درون حزبی بوده است نشان از این دارد که او از ظرفیت بالاتری از "قابلیت انتخاب شدن نسبت به کاندیداهای حزب جمهوریخواه در انتخابات عمومی برخوردار است "آنچه برای محافظه کاران از اهیمت کلیدی برخورداری است شکست دادن باراک اوباما در انتخابات عمومی می باشد. پیروزی میت رامنی در فلوریدا برای آنها محرز ساخته که هرچند میت رامنی از ویژگی های لازم برای محافظه کار بودن برخوردار نیست ولیکن بهترین شانس آنها برای غلبه باراک اوباما است. میانه روهای حزب نیز که دغدغه اصلی شان مسائل اقتصادی است میت رامنی را با توجه به سابقه حضور در قلمرو اقتصادی و مدیریت مالی در وال استریت تنها کاندیدای جمهوریخواه می دانند که توانایی مدیریت اقتصاد بحرانی کشور را دارا است. 
 

نوت گینگریچ صحبت از مبارزه برای تصاحب عنوان کاندیداتوری حزب جمهوریخواه و صحبت از ادامه مبارزه تا سوپرتیوزدی می کند. اما به نظر می رسد که نتایج انتخابات فلوریدا برای بسیاری در حزب چه در بین بدنه آن و چه در بین رهبران حزبی محرز ساخته است که از میان میت رامنی و نوت گینگریچ بر اساس نتایج در ایالتی با ویژگی های فلوریدا که بسیار شبیه به کلیت رای دهندگان کشور در دیگر ایالات بزرگ و پرجمعیت و کلیدی است تنها کاندیدایی که از شانس و احتمال پیروزی برخوردار است همانا میت رامنی خواهد بود.


نویسنده

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.