حسین  دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.

نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان"، (فصلنامه روابط خارجی، پاییز 1390)؛ "جهان عرب :بنیادهای داخلی و بین المللی بی ثباتی پردامنه"، (ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تابستان 1390)؛ "ماهیت تئوریک و عملی سیستم انتخاباتی آمریکا"، (نشر چشمه، 1389).

h_daheshiar@yahoo.com

 


تعداد 153

جغرافیای سیاسی و روانی خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۲ مهر ۱۳۹۹

خاورمیانه دستخوش التهابات عمیق و دامنه داری می باشد. پرواضح باید انگاشته شود که این ناآرامیها ماهیت تاریخی و خصلت زمانی را بهره مند هستند. اما آنچه امروزه ماهیت بحران خیز منطقه را برجستگی متفاوتی اعطا می کند، درهم فروریختگی بسیاری از معادلات مطرح و همیشه حاضر قوام بخش التهابات در منطقه باید قلمداد گردند.

روند تغییر جریان های اقتصادی - سیاسی در آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۱ فروردین ۱۳۹۲

با توجه به اینکه آمریکا برای مدت­ ها است که به دور از رشد مداوم و پویای اقتصادی می­باشد؛ می­توان انتظار داشت که صف بندی های سیاسی جدیدی در آمریکا به صحنه آید.

چرا کشورهای خاورمیانه عربی مداخله پذیرترند؟

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۷ اسفند ۱۳۹۱

علت اینکه قدرت های اروپایی و آمریکا به این میزان در منطقه خاورمیانه عربی نافذ و تاثیرگذار شده اند بیش از هرچیز باید به ویژگی­های درونی کشورهای این منطقه ربط داده شود.

رابطه تبلیغات و پیروزی انتخاباتی: بررسی مورد اوباما در آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

تکیه بر تبلیغات رسانه­ای در عصری که شهری نشینی گسترش فزاینده یافته است و امکان ارتباط چهره به چهره کاندیداها با شهروندان عملاً وجود ندارد، امروزه اهمیت فراوانی یافته است.

پیروزی مجدد اوباما: رأی منفی به توانگر سالاری

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۷ اسفند ۱۳۹۱

در واقع پیروزی اوباما به معنی رأی مثبت رأی دهندگان به اوباما نبود بلکه رأی منفی به توانگر سالاری بود که نماد و سمبل آن میت رامنی کاندیدای حزب جمهوریخواه می باشد.

بنیان های استراتژی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

باراک اوباما در نوامبر سال 2012 در شرایطی پیروز انتخابات شد که که بر اساس مؤلفه­های تاثیرگذار بر نتایج انتخابات و همچنین با توجه به روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یکصد سال اخیر،نگاهی تردید آمیز به پیروزی او در این انتخابات وجود داشت.

کاندیدا محوری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۶ دی ۱۳۹۱

هدف تیم انتخاباتی رئیس جمهور این نبود که باراک اوباما خوب جلوه داده شود زیرا با توجه به شرایط اقتصادی امکان پذیر نبود. اما تلاش شد که میت رامنی فردی جلوه داده شود که فاقد شایستگی، قابلیت و توانمندی لازم برای مواجه شدن با بحران می­باشد.

نقش مناظره در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۸ دی ۱۳۹۱

مسلما مناظره های بعدی و موفقیت اوباما باعث شد که وی بتواند مجددا به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود ولی می توان این فرض را مدنظر داشت اگر وضع به سبک مصاحبه اول پیش می رفت و میت رامنی در انتخابات شش نوامبر پیروز می شد محققاً باید آن را مدیون پیامدهای مناظره دنور می دانست.

نقش حذف برده داری در به قدرت رسیدن اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۶ آذر ۱۳۹۱

قدرت رسیدن باراک اوباما بازتاب موفقیت مکانیزم هایی است که لیبرال ها آن را برای رانده شدن اثرات و جراحات لکه ننگ برده داری به حاشیه تاریخ آمریکا ضروری تشخیص دادند.

بیوگرافی