گروه مطالعاتی روندهای فکری

روندها و جریان‌های فکری در سوریه امروزی

روز دوشنبه 5 بهمن 1394 گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی با عنوان «روندها و جریان‌های فکری در سوریه امروزی» با سخنرانی دکتر قدیر نصری مدیر گروه روندهای فکری و آقای سیدعلی نجات پژوهشگر مهمان پژوهشکده  مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار کرد. در این نشست که مدیریت آن­ را دکتر سلمان صادقی زاده برعهده داشت، پژوهشگران مهمان پژوهشکده و برخی دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های مختلف حضور داشتند.     

                                     

در ابتدای نشست سید علی نجات پژوهشگر جریان­ های اسلام­ گرا، به بررسی جریان‌ها و روندهای فکری فعال در سوریه پرداخت. وی، یکی از جریان­ های فعال و تأثیرگذار در تاریخ معاصر سوریه را جریان اسلام­ گرایی دانست. نجات همچنین، جریان اسلام‌گرایی در سوریه را به سه بخش اسلام­ گرای سلفی، اسلام­ گرای اخوان­ المسلمین و اسلام­ گرای صوفی تقسیم کرد. این پژوهشگر، جریان اسلام­ گرای سلفی را نیز به سه جریان سلفی سنتی، سلفی اصلاح طلب و سلفی جهادی تقسیم نمود و اشاره کرد که سوریه از قرن نوزدهم تا به امروز شاهد هر سه نوع جریان سلفی‌گری بوده است.