نشست گروه امنیت انرژی

نوع مطلب: گزارش

روز سه­ شنبه 9 بهمن ماه 1397 جلسه معارفه گروه امنیت انرژی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور دکتر مریم پاشنگ مدیر اين گروه مطالعاتي  برگزار شد. در این نشست جمعی از اعضای گروه امنیت انرژی به همراه  برخی از علاقه­ مندان و پژوهش­گران مهمان پژوهشکده حضور داشتند.

 

در ابتدای این نشست که بيشتر با هدف معارفه اعضا و دستور كار فعاليت هاي اين گروه تشکیل شد، دکتر پاشنگ نخست به بحث در خصوص برنامه­ های سال تحصيلي جاری اين گروه پرداخت.  سپس وي به  فقر موجود در زمینه ادبیات دانشگاهي و سياستگذاري حوزه امنیت انرژی، هم­چنین ضرورت توسعه غناي آن در در ایران به­ عنوان یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی بین­ الملل تأکید کرد.

 

 پس از تعیین شدن محورهای فعالیت­ جمعی اعضای گروه امنیت انرژی، با توجه به ضرورت بررسی ابعاد چندگانه امنیت انرژی شامل ابعاد سیاسی- امنیتی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقرر شد جلسات ابتدایی گروه امنيت انرژي با تأکید بر آموزش، معرفی و توضیح عوامل مؤثر در حوزه امنیت انرژی برگزار شود. در ادامه جلسه کلیاتی در مورد عوامل مؤثر در بازار نفت با هدف بررسی مؤشکافانه­ تر حوزه امنیت انرژی بیان شد.  هم­چنین عوامل بنیادین و غیربنیادین بازارهای نفت و کلیاتی در مورد توازن و عدم توازن بازارهای نفت و گاز مطرح شد و اينكه  تعامل این عوامل در معادله بازارهای نفت و تأثیر آن بر امنیت انرژی کشورهای تولید کننده و مصرف کننده ناشی می­شود.

 

 دكتر پاشنگ در ادامه تاكيد كرد كه ضروري است تا بین دیدگاه­های نخبگان دانشگاهی و اجرایی کشور در حوزه امنيت انرژي تعادلي ايجاد شود. از اين لحاظ،  یکی از اهداف گروه امنیت انرژی استفاده از دیدگاه­ها و تجربیات نخبگان اجرایی و علمی کشور در قالب  ارائه مقالات و تحلیل­ های واقع­گرایانه و علمی در حوزه امنیت انرژی بين المللي است. وي همچنين فقر نقد علمی و منصفانه در زمینه امنیت انرژی را نیز از آفت ­ها این حوزه بسیار مهم و کلیدی دانست.

 

در انتها پس از جمع­ بندی و معرفی چند اثر نوین و قابل تأمل در مورد مباحث امنیت انرژی از سوی مدير گروه نشست فوق با پرسش و پاسخ و تبادل نظر پژوهش­گران خاتمه یافت.

 

 نويسنده: گلاره رستگارنیا، دبیرگروه امنیت انرژی


نویسنده

گلاره رستگارنیا (دبیر گروه)

گلاره رستگارنیا پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد کرج می باشد. حوزه مطالعاتی خانم رستگار نیا مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.