اولین نشست گروه خاورمیانه و مطالعات اروپا

نوع مطلب: گزارش

اولین نشست گروه خاورمیانه و مطالعات اروپا روز یکشنبه 12 اسفندماه 1397 با عنوان «اینستکس و بررسی آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا» با سخنرانی دکتر بهزاد احمدی لفورکی مدیر گروه ، دکتر حسین مفیدی احمدی پژوهشگر ارشد پژوهشکده، دکتر علی اسمعیلی اردکانی پژوهشگر مسائل اروپا و خانم نرجس امینی کارشناس مسائل اروپا و با حضور برخی پژوهشگران مهمان و اعضای گروه برگزار شد.

 

در این نشست با توجه به اهمیت موضوع محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛

 

دکتر حسین مفیدی احمدی به آینده اینستکس و بررسی دوگانه‌های لیبرال دموکراسی یا ثبات در ایران، برون‌گذاری کامل ایران یا پذیرش کنشگری ایران در سطح بین‌الملل، مواجهه اروپا با ایران در سیاست آتلانتیکی یا اروپایی، مواجهه با ایران در قالب سیاست تحدید یا engagement و سطوح عمیق تر تنش بین ایران و آمریکا ، دکتر اسمعیلی در زمینه دلایل اروپا برای راه اندازی اینستکس، موانع سیاسی، امنیتی و فنی اینستکس، فرآیندهای تأثیرگذار بر اینستکس و بایدهای ایران و اروپا درباره اینستکس و خانم نرجس امینی نیز در صحبت های  خود به مباحث اقتصادی اینستکس و دوران پسابرجام پرداخت و با بررسی وضعیت روابط اقتصادی ایران و اروپا و آسیب‌شناسی آن، راهکارهایی نیز در جهت بهبود وضعیت ارائه نمود.

 

دکتر احمدی نیز، در ابتدا ماهیت اینستکس را توضیح داد و پیش‌ شرط های اجرایی آن را برشمرد سپس به ابهامات اینستکس در حوزه‌های سیاسی امنیتی، اقتصادی، حقوقی و فنی اجرایی پرداخت.

 

گزارش کامل این نشست به زودی منتشر می گردد.

 

گزارش: سیده سارا فاطمیان، دبیر گروه مطالعات اروپا و خاورمیانه