ترجمان استراتژیک خاورمیانه

تروریسم در دهة 2020: بررسی چشم‌انداز تهدید جهانی - بخش اول

نوع مطلب: مقاله

 

تلخیص و ترجمه: عسگر قهرمانپور- عضو گروه مطالعات تروریسم نوین در پژوهشکده مطالعات استراتژيک خاورمیانه

چکیده

مطلب زیر خلاصه‌ای است از رسالة دکتری با عنوان تروریسم در دهة 2020: بررسی چشم‌انداز تهدید جهانی. به دلیل حجیم بودن پایان‌نامه، تلاش کردیم آن را به سه بخش تقسیم کنیم و هر بخش در عین حال که یادداشت مستقلی محسوب می‌شود، همزمان به هم پیوند خورده‌اند: (1) بررسی روندها و مسیرهای جهانی تروریسم، (2) شناسایی چالش‌های استراتژیک نوظهور و (3) طرح یک تحلیل فرصت برای استراتژی ضد تروریسم ایالات متحده. در مجموع ، این پروژه یک پیش‌بینی استراتژیک از تروریسم در دهة 2020 ارایه داده و نشان می‌دهد که تروریسم در حال خطرناک و پویا شدن بوده و شکست دادن آن به طرز فزاینده‌ای سخت شده است...

 

  •  متن کامل در فایل پیوست قابل دانلود می باشد.